Boendegruppen


Boendegruppen sammanträder 4 gånger per år.

Från Blomsterfonden deltar VD Ulf Thörnevik,
Fastighetschefen Lisa Holmquist, Chefen för vård och omsorg Christel Haglund.
Från RHI deltar tre ledamöter från RHIs styrelse.

 

 

 

 

 

Möte Boendegruppen 12 dec 2018

  

 

RHI- Ringvägens Hyresgästers Intresseförening