Boendegruppen

 

Boendegruppen sammanträder 4 gånger per år.

Från Blomsterfonden deltar VD Ulf Thörnevik,
Fastighetschefen Lisa Holmquist, Chefen för vård och
omsorg Christel Haglund.
Från RHI deltar tre ledamöter från RHIs styrelse.

 

ros

 

 

Möte Boendegruppen 12 dec 2018(pdf)

 

 

 RHI - Ringvägens Hyresgästers Intresseförening