Boendegruppen


Boendegruppen samman-
träder 4 gånger per år.

Från Blomsterfonden deltar VD Ulf Thörnevik,
Fastighetschefen Lisa Holmquist, Chefen för vård och omsorg Christel Haglund.
Från RHI deltar tre ledamöter från RHIs styrelse.