Boendegruppen

består av representanter från Blomsterfonden och RHI.

För närvarande representeras Blf av VD Ulf Thörnevik, fastighetschef Lisa Holmquist och chef för vård och omsorg Christel Haglund.

RHI representeras av ordf Daniel Kraus, vice ordf Eva Adolfsson och sekreterare Kristina Vestberg.

I boendegruppen avhandlas viktiga frågor som rör fastigheter och boendet.

Boendegruppen har sammanträtt hittills 28 maj och nästa möte är planerad i oktober.

Aktuella ärenden är:

restriktioner pga pandemin, förestående stambyte, trygghetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, städning av tvättstugor samt prioritering av lediga parkeringsplatser.

De ärenden som tas upp och är avslutade redovisas löpande i RHI:s protokoll.