Boendegruppen

 

Boendegruppen sammanträder 4 gånger per år.

Från Blomsterfonden deltar VD Ulf Thörnevik,
Fastighetschefen Lisa Holmquist, Chefen för vård och
omsorg Christel Haglund.
Från RHI deltar tre ledamöter från RHIs styrelse.

 

ros

 

 

 RHI - Ringvägens Hyresgästers Intresseförening