Dagordning 2013-10-22

DAGORDNING

MÖTE I SAMARBETSGRUPPEN 2013-10-22, kl. 13.00
Samlingssalen Annebodavägen 35 Liseberg


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Presentation av de närvarande

§ 4 Jämförelse av boende i förhållande till hyrorna

§ 5 Diskussion om föreningarnas hyresförhandlingsavtal

§ 6 Inflytande – Hur går vi vidare?

§ 7 Framtida samarbetsformer

§ 8 Mötets avslutande