Protokoll Informationsmöte

Anteckningar från två INFO-möten, 19 september 2013 i Salongen,
kl.11:00 och kl.13:00.


Ordförande Lennart Levin hälsade alla välkomna till mötet.
Närvarande: RHI styrelse. Från Blomsterfonden: Mats Livbom, bovärd, Claes-Göran Wilander, fastighetschef samt Göran Qvarnström, förvaltare. Salongen var välbesökt vid båda mötena.

Ordföranden började med att informera om att broschyrerna ´En guide från A- Ö´ samt ´Vi har det trivsamt på äldre dar´ har uppdaterats och delas ut vid utgången efter mötet.

Frågor till Blomsterfonden var likartade under båda mötena.
Fr.o.m. oktober kan portarna enbart öppnas med bricka. Information kommer att delas ut till samtliga. Inget besked gavs om när byte av entréportar kan börja. Pengar finns dock. 
Stängtiden för portarna står kvar.
109:ans soprum ska saneras.
Utbyggnad mellan husen är på diskussionsnivå med berörda myndigheter.
Önskan om att få två tvättstugor i 103:an. Blomsterfonden återkommer om detta, tvättstugorna överses kontinuerligt. 
Önskemål om flera soprum ska ses över.
TV- och fönsterproblem: Går bra att ringa Mats.
Störandet från sopbilar vid 109:an är löst och har upphört.
F.d. restauranglokalen: Under utredning. Arkitekter anlitade.
Sandra Engblom, värdinna, upplyste om INFO-möte med polisen, 19 oktober. Eventuell höstresa med Liseberg.


Vid pennan


Karl-Erik Jarlhäll, sekr.                                        Lennart Levin, ordf.

 

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI