Informationsmöte

Minnesanteckningar från Informationsmöte den 24 april 2014

Christel Haglund, chef för Vård och Omsorg och den sociala verksamheten inom Blomsterfonden, informerade om Blomsterfondens Trygghetskoncept.

 

Blomsterfonden har ca 400 anställda, varav ca 300 vårdanställda + administration, städ och hemtjänst. Vård och omsorg har avtal med kommunen som finansieras med ett ersättningssystem.

Sociala verksamheten finansieras med  insamlade medel.

Målet är ett tryggt och värdigt åldrande för alla livsskeden. Inflyttning i 60-årsåldern

Den sociala verksamheten består av rådgivning av olika slag, aktiviteter och hjälper till med att kontakta olika myndigheter t.ex vid behov av biståndsbedömning .

 

Vård och Omsorg: Det finns 3 äldreboende med avtal Enebyberg (Danderys kommun), Liseberg i Älvsjö (Stockholms stad)) samt Svalnäs (Danderyds kommun, Täby och Stockholms stad).

Hemtjänst och RUT-uppdrag finns i våra egna fastigheter  på Ringvägen, Rödabergen, Liseberg och Svalnäs och i Täby kommun.

Nya idéer till aktiviteter välkomnas, ett bra exempel är Sopplunchen.

En fråga om iordningsställande av ett trappsteg för att lättare hanterande av rollator lovade Christel att ta med sig. Eventuellt en fråga för Trafikkontoret.

 

På Liseberg och Svalnäs finns ”Äldrepower” som är innebär träning för aktivt åldrande i BLF, ett gym som ger bättre balans, behåller det friska som finns och ”ger dig lust för livet”

Där finns också äldrepedagoger, ledare i etik och bemötande på alla våra äldreboenden.

En volontärsverksamhet planeras. Utbildning den 28.4.

Telefonjour anordnas på långhelger kl 08-14, 18-20. Telefon nummer 555 94 880

 

 

Vid pennan

Birgitta Persson

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI