Informationsmöte

Minnesanteckningar från Blomsterfondens informationsmöte
den 28.4.2015

I Salongen på Ringvägen

Närvarande: BLFs VD Ulf Thörnevik, BLFs Fastighetschef Claes-Göran Wilander, BLFs Chef för Vård och Omsorg Christel Haglund.

Ulf Thörnevik inledde med att RHIs ordf lämnat frågor till honom och att Christel Haglund kommer att lämna information.

Vad beträffar ombyggnaden av Ringvägen gäller den information som gavs på brev till samtliga hyresgäster den 24 november, d v s "BLFs styrelse och ledning har beslutat att tillfälligt avvakta med att gå vidare i processen. BLF kommer att återuppta arbetet med Stockholms stad när en analys av nuvarande situation genomförts." Det är nya tjänstemän inom Stockholms Stad nu. För övrigt: ingenting nytt. BLF återkommer efter analys.

Behovet av lägenheter är stort. Medlemsantalet är 36.000 f n och BLF har totalt 900 seniorlägenheter. Nuvarande förslag skulle ge 70 seniorlägenheter oh 56 äldreboendeplatser. På Ringvägen finns 384 lägenheter nu.Behovet av stambyte är akut.

Förslag från hyresgäst: Bygg på en våning på varje hus!

Svar: Det sa Staden Nej till.

Förslag: Man kan inreda vindarna.

Svar: Vi har tagit "time out"

Fastighetschefen Claes-Göran Wilander: I budgeten för 2015 finns möjlighet att åtgärda ytterligare 2 hissar. Vattenskadan utanför hus 107 kommer att åtgärdas, så även rejäl högtrycksrengörning av den s k "dansbanan" .

Individuella el-mätare kommer att installeras. Mer information kommer.

Chefen för Vård och Omsorg Christel Haglund informerade om att samtliga brandvarnare kommer att kontrolleras av brandmannen Oliver. Restauranglokalen blåses ut under maj. Äldre power blir klart i aug.Café?

Diverse frågor och svar:

  • Byte av filter i spisarna önskas. Svar: OK
  • Alla "reparatörer" , hemtjänst, inhyrda företag bör ha namnskyltar
  • Brickvändarna. Behövs fler; anmäl intresse till Sandra
  • Basar"folk" " "
  • Varningstape på trapporna – även de som leder ut till trädgårdarna
  • Bokstäverna A och B bör sättas upp på portarna
  • Kallt i lägenheterna. Fixa fönstren!! = att spara elkostnader.

Vid pennan: Birgitta Persson 150502

 Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI