Kombinerat informationsmöte

Minnesanteckingar från Kombinerat diskussions- och infomöte
tisdag 28.4.2015 kl 13.00 i Salongen

Närvarande: RHI styrelse och ett stort antal medlemmar

Synpunkterna på den lämnade informationen på förmiddagen: Delade uppfattningar. Meningslöst att ha informationsmöte utan nyheter. Värdefullt att få information om Vård- och omsorg. En del ansåg att informationen var bra.

RHI styrelse informerade om Sommarens aktiviteter. Först och främst:

Firandet av Intresseföreningens 35-årsjubileum den 3 juni, som kommer att firas med en fest i trädgården mellan hus 107 och 105 och i Salongen, där alla boenden bjuds på något gott att äta och dricka. Öppet hus kl 13.00 – 16.00.

Information kommer att sättas upp på alla anslagstavlor samt personlig inbjudan med anmälningtalong att läggas i samtliga brevlådor.

Utöver detta firas jubiléet hela sommaren genom att RHI inköpt ett antal engångsgrillar att användas på samtliga gårdars piskställningar där plåtarna från kasserade spisar användes som underlag.

Detta mottogs positivt med en del farhågor för grillos och eldfara. Eventuellt kan brandmannen Oliver instruera hur tillgängliga vattenslangar kan hanteras.

Synpunkter och önskemål framfördes från medlemmarna såsom:

att hissen 105B är i odugligt skick. Åtgärd önskas omgående!

att de gamla portarna målas omgående – när de nu inte bytts ut.

Önskemål om intern hjälp med installation av TV framfördes. Svaret är att det görs av Telia tfn 90200.

En låsbar anslagstavla behövs. BLF har lovat att RHI får ärva deras när BLF installerat en digital sådan. Önskemål framfördes om att sänka anslagstavlorna som sitter för högt för många boende. Fastighetsfråga, ev Boendegruppen.

I avvaktan på individuella elmätare önskas högre inomhustemperatur samt fönstertätning. Svar: Tala med Mats som kan mäta temperaturen.

att de nya torkskåpen i 103-ans tvättstugor är svåra att öppna. Svar: Kontakta bovärden Mats.

att datumet 3/6 för 35-årsjubiléet borde ändras, vilket inte ansågs möjligt.

att porttelefon för ambulans saknas. Christer Haglund tar kontakt med SOS Alarm.

att en TV-skärm i stället för duken är ett önskemål i Salongen som bio och allmänt umgänge.

Övrig info: Del av restauranglokalen blir Äldre Power.

Slutligen efterhörde RHI ordförande Anders Runelund reakationer på denna nya form för informationsmöten.

Samtliga närvarande var positiva till förändringen.

 

Vid pennan: Birgitta Persson
150503

 Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI