Protokoll

Styrelseprotokoll

2020

Möte 1/2020 den 14 jan 2020

 

Konstituerande Möte 28 jan 2020

 

Möte 2/2020 den 14 mars 2020

 

 Möte 3/2020 den 11 maj 2020

 

 

Övriga

 

Årsmöte 25 feb 2020

 

 

Äldre protokoll och övrig dokumentation finns i

RHI-rummet. 101 kv