Protokoll Informationsmöte

Anteckningar från två INFO-möten 16 maj 2013
kl. 11.00 samt kl. 13.00 i Salongen.


Ordförande Lennart Levin hälsade alla välkomna till mötet.
Närvarande: RHI styrelse. Från Blomsterfonden: Mats Livbom, bovärd, 
Claes-Göran Wilander, fastighetschef, samt Göran Qvarnström förvaltare.
Salongen var välbesökt vid båda mötena. Frågorna till Blomsterfonden under bägge var likartade.

Mats började med att tacka och berömma hyresgästerna för bra och tålmodig hushållssophantering. 

Blomsterfonden informerade om nya brickor (taggar) till portarna som kommer att delas ut från och med kommande vecka. Ingår två brickor p/lägenhet. 
Önskan om stängknappar på portarna.
Entréerna i 103:an och 105:an kommer att få handikapphissar under året.
Önskemål om bättre lyse på vindarna ska åtgärdas.
Upplysning om att Blomsterfonden har folk för allmän trädgårdsskötsel två/tre gånger p/år.
Fungerande trädgårdsgrupper och frivilliga finns för övrig skötsel och plantering.
Önskemål om bättre arbetsredskap för dessa.
Antalet ”Boule Petanca”-spelare ökar.
Störandet från sopbilar för hyresgäster med fönster mot Älfsborgsparken är ett problem sedan åtta år. Önskemål om 3-glasfönster framlades.
Önskan från hyresgäst till RHI; web-baserat uttagningssystem för medlemmar som önskar byta lägenhet efter tre år. RHI har inget emot att medverka till att ta fram regler för detta om möjlighet finns.
Ordföranden upplyste om ”samrådsgruppen”; samarbetet mellan Blomstergårdarna.
Övriga frågor gällde tvättstugor som är för få, restaurangen, fönster och säkerhetsdörrar. 
Utbyggnad mellan husen är på diskussionsnivå. 

Upplysning om RHI:s hemsida med web-adress och stadgar delades ut till alla vid utgången.

Web-adress: www.rhi-blomsterfonden.se Vid pennan


Karl-Erik Jarlhäll, sekr.                         Lennart Levin, ordf.

 

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI