Minnesanteckningar Rödabergen

Minnesanteckningar fört vid Blomsterfondens
Intresseföreningars styrelsers besök på Rödabergen den 18
september 2013

Antal närvarande:

Vi var 28 personer som träffades denne dag.
Förutom vår styrelse deltog 21 gäster från andra blomstergårdar

* De olika styrelserepresentanterna anlände kl 12.00 och agenda för
dagen utdelades.
* Gästerna visades runt på guidad tur och blev imponerade av främst
våra vackra trädgårdar och altaner.
* Under efterföljande måltid med smörgåstårta önskade ordförande Eva
von Essen välkommen och berättade lite om Rödabergens verksamhet
* Vid kaffet höll vice ordf Anita Wikman ett anförande om Rödabergen
och Rödabergens Bf:s historia.

* Därefter öppen diskussion:

*Inför Blomsterfondens årsstämma 2014 föreslogs det att
intresseföreningarna lämnar in en gemensam, undertecknad motion om
val av Blomsterfondens styrelse. Denna skall lämnas ut till alla
intresseföreningarna inför årsstämman.
*På senaste årsstämman diskuterades nya stadgar för Blomsterfonden.
Informationsmöten kommer att hållas på Liseberg, Ringvägen och
Svalnäs.
*Samrådsgruppen diskuterades. Samtliga närvarande var eniga om att
samrådsgruppen fortsättningsvis skall bestå av 8 deltagare. Önskemål
uppkom om att samrådsgrupen möter Lennart Francke en gång per år.
Då har vi störra chans att utöva påtryckning och ha bättre
kommunikation mellan ledningen och de boende.
*Bertil Parelius, Ringvägen har inkommit med en motion för fjärde
gången. Samtliga styrelser var överens om att avvisa denna.
*Frågor kom upp angående det stora nätverket i Blomsterfonden. Vissa
delar av detta nätverk var med i Alma Hedins testamente. Senare gav
Stockholms kommun pengar till Blomsterfonden när ekonomin var i
botten. Kravet från kommunen den gången var att vanliga människor
skulle ingå i Blomsterfondens styrelse. Bland andra sadeTCO och KF ja
till att ingå.
* Blomsterfondens fastigheter lider av dåligt underhåll. De boende
måste medverka till att kräva en förbättring. Vd Ulf Törnevik borde vara
med i diskussionen.
* Frågor om på vilket sätt hyreshöjningar sätts, uppkom. En viktig
information inför kommande förhandlingar. Åsikterna var att
hyresförhandlingarna borde utgå från vilken standard fastigheten har.
* Svalnäs meddelade att deras boende inte längre är ett seniorboende.
De flesta är 80+. Det innebär att inga nya boenden kan ta vid i styrelsen.
Önskemål framfördes om att personer i aktiv ålder får chansen att flytta
in.

*Nästa möte med intresseförningarna i Blomsterfonden blir på Svalnäs.
*Ordf Eva von Essen tackade gästerna för att ha deltagit och mötet
avslutades.

Vid protokollet Bodil Tverved sekr Rödabergen