Styrelseprotokoll

Protokoll från Styrelsemöte 2 november 2016 i RHI-rummet

Närvarande: Olle Berg, Birgitta Persson, Sunhild Dietrich, Bernt Larsson,
Kenneth Lexberg, Bertil Wilhelmsson och Margret Marcko

 

§ 1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade alla välkomna.

§ 2. Föregående protokoll godkändes.

§ 3. Christel Haglund berättade om Blomsterfondens sociala verksamhet.

§ 4. En ny skrivelse till Blomsterfondens styrelse är under arbete.

§ 5. Den nya logotypen skall vara genomförd under december månad.

§ 6. Brev gällande skötsel av blomstergårdarna på Ringvägen, kommer att sändas till cheferna för vård/omsorg och fastighet.

§ 7. När det gäller säkerheten på Ringvägen har ordförande skickat en skrivelse om säkerhet och skalskydd till Fastighetschefen.
Konst och hantverksmedlemmarna tackade för bidraget till deras avslutning.
FyssForum ska lämna sina lokaler den 14 jan. 2017, en fråga har lämnats till Blf om att dessa lokaler eller delar av dem kan bli gemensamhetslokaler för de boende på Ringvägen.

 

Vid protokollet


Margret Marcko                                             Olle Berg
sekreterare                                                    ordförande

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI