Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 16 feb 2016 i RHI- rummet

Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman, Margret Marcko,

Manfred Persson, Olle Berg, Bertil Wilhelmsson

 

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll från årsmötet och konstituerande styrelsemötet den 28 januari godkändes.

§ 4 Ordförande informerade om ekonomin som är god.

Vår andel av basaröverskottet blir ca 63.000 kr.

§ 5 Hyresförhandlingarna är klara och en hyreshöjning för 2016 är fastställd till genomsnitt 1,32 %. Differentierad 1,6% resp 1,1%. Förhandlingsavgiften på 12 kr debiteras separat på hyresavin.

§ 6 Försmak till påsken äger rum 17 mars kl 18 i Salongen. Anders Runelund håller i det hela och hela festkommittén är bemannad. Biljetter börjar säljas den 7 mars i Biblioteket, kostnad 180 kr.

Manfred Persson informerade om att

Bussresa med räkkryssning blir den 17 maj, kostnad 660 kr.

Subventioneras med 200 kr, nettokostnaden blir då 460 kr.

§ 7 Övriga frågor.

Anders Runelund informerade om Samarbetsgruppen med de övriga Blomstergårdarna och Samrådsgruppen, där även ordf och VD från Blf ingår.

RHI-info kommer att finnas i nyinflyttades pärm.

Det kommer att bli 4 träffar/år mellan Boendegruppen och Blf:s ledning..

Sommaraktiviteterna med knytkalas ska fortsätta som tidigare och Margret Marcko och Olle Berg håller i detta.

Bertil Wilhelmsson efterlyste säkerhetsanordningar för elhantering,

ex timers för spisar. Anders Runelund tar upp frågan med boendegruppen.

Frågade även om möjlighet till biljardbord. Går till Bernt Larsson, som återfår uppdraget.

Nycklar till RHI-anslagstavlan delades ut till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 8 Nästa styrelsemöte blir den 8 mars kl 10 i RHI-rummet.

Heldagsmöte, planeringsmöte, blir den 20 april kl 10 med efterföljande middag.

§ 9 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet

 

Aja Boman, sekreterare                                  Anders Runelund, ordförandeRingvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI