Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 24 augusti 2016 i RHI-rummet


Närvarande: Olle Berg, Birgitta Persson, Sunhild Dietrich, Bernt Larsson, Bertil Wilhelmsson och Margret Marcko.
Frånvarande: Kenneth Lexberg.

§ 1. Mötet öppnades av ordförande, som hälsade alla välkomna.

§ 2. Föregående protokoll godkändes.

§ 3. Rapport från mötet med Blomsterfonden. Blf informerades om den nya styrelsens aktiviteter och intentioner.
BlomsterfondensVD lovade besvara pkt.2 i skrivelse av den 28/3 2016. Blomsterfonden kommer att delges den information som kommer genom dialogen med hyresgästerna via de nu uppsatta förslags-brevlådorna i varje hus.

§ 4. Bemanning av de 4 samarbetsgrupperna som finns:
Boendegruppen: Olle Berg, Birgitta Persson och Bertil Wilhelmsson
Samarbetsgruppen: Olle Berg och Birgitta Persson
Samrådsgruppen: Olle Berg, Birgitta Persson och Bertil Wilhelmsson
Hyresförhandlingsgruppen: Olle Berg och Bertil Wilhelmsson

§ 5. Den nya gruppen med namnet Hjälpsam hade sitt första möte 11 aug. Många bra idéer kom upp, som vi får diskutera vidare.

§ 6. Utfallet av enkäten ska sammanställas.

§ 7. Tältet har blåst sönder. Blomsterfonden återkommer i denna fråga under våren.
Mötet med nyinflyttade flyttas till våren.

§ 8. Frågan om den sk 12-kronan, som efterlystes vid förra mötet kvarstår. Uppföljning av städningen ska göras av BP och BW

§ 9. Oktoberfest 6 okt., idèer diskuterades. "Klubbmästeriet" formar innehållet i festen med assistans av Hjälpsam.

Vid protokollet

 

Margret Marcko, sekreterare                                                Olle Berg, ordförande

 

 

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI