Styrelseprotokoll

Protokoll från extra Styrelsemöte lördagen den 30e maj 2015 i
RHI-rummet kl 10.00

Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Birgitta Persson, Monica Hellman, Manfred Persson

Frånvarande: Bertil Wilhelmsson, Ingemar Holm

§ 1 RHIs firande av 35 års verksamhet.

Planeringen för dagen den 3 juni gicks igenom så detaljerat som möjligt enligt ett s k "körschema" på 3 st A4-sidor med tidpunkter för leveransers mottagande, hämtning av varor, bemanning för olika typer av aktiviteter i köket till Salongen och i ett 40 kvm stort tält på gården mellan hus 105 och 107, samt iordningsställande av själva trädgården.

Förfrågan hade gått ut från föreningens styrelse till medlemmarna om hjälp till bemanning av planerade aktiviteter innan och under festdagen den 3 juni. Ett fåtal hade anmält intresse

Vid protokollet

Birgitta Persson, sekreterare                                 Anders Runelund, ordförande.

 

 


Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI