Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 18 maj 2016 i RHI-rummet.

Närvarande: Anders Runelund, Margareta Daram, Aja Boman, Margret Marcko,

Manfred Persson, Olle Berg

Frånvarande: Bertil Wilhelmsson

 

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor.

§ 3 Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Anders Runelund meddelade att en dator tillhörande föreningen hade sålts för 2.000 kr.

§ 5 Birgitta Persson frågar om att få låna tältet för privata fester. Styrelsen beslutade att så får ske genom att boka in tid på den lista som finns i tältet.

§ 6 Anders Runelund rapporterade från Samarbetsgruppen (Blfgårdarna).

Där hade bl a diskuterats hyresförhandlingarna och nybyggnaden på Liseberg.

Roland Bengtsson, Liseberg, återkommer med mer information.

Ulf Thörnevik svarade klart nej på frågan om att en representant från intresseförening skulle få närvara vid anställningar av Blfpersonal.

§ 7 Rapporterades från Samrådsgruppen (Blf ordf o ledning samt Blfgårdarna).

Vid ev tillbyggnad kommer även ett äldreboende att inkluderas.

Vid ev stambyte måste evakueringsfrågan lösas.

Finansieringen är den stora frågan. Information kommer till hösten.

§ 8 Swing-IT har ansökt om bidrag till avslutningen. Beviljades med upp till 1 000 kr mot kvitto.

§ 9 Avgång ur styrelsen

Efter diskussion om samarbetsproblem, valde suppleanten Olle Berg att med omedelbar verkan avgå ur styrelsen.

§ 10 Mötet avslutades.

§ 11 Nästa styrelsemöte blir den 14 juni kl 10 i RHI-rummet.

 

Vid protokollet

 

Aja Boman, sekreterare                                          Anders Runelund, ordförande

 

 

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening - RHI