Styrelseprotokoll 20 mars 2013

PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 20 MARS 2013

§  1  Omvalde ordförande Lennart Levin hälsade den nya styrelsen välkommen
        och förklarade mötet öppnat.

§  2  Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

      Vice ordförande: Margareta Daram
      Sekreterare:        Karl-Erik Jarlhäll
      Kassör:                Margreth Norlin
      Ledamot:             Iris Tollstoy
      Ledamot:             Margaretha Hellstenius Wiessner
      Suppleant:           Manfred Persson
      Suppleant:           Bertil Wilhelmsson.

§  3  Föreningen tecknas av ordförande 300927-xxxx Lennart Levin eller
        371223-xxxx Margreth Norlin, var för sig.

§  4  Styrelsen utsåg 3 kommittéer inom styrelsen.
        
       Festkommtté  Margaretha Hellstenius Wiessner
                                 Karl-Erik Jarlhäll

       Resekommitté  Iris Tollstoy
                                  Manfred Persson

       Stadgekommitté  Lennart Levin
                                    Margreth Norlin


§  5  Nästa styrelsemöte bestämdes till 16 april kl. 10.00 i RHI rummet.


§  6  Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.Vid protokollet                       Karl-Erik Jarlhäll, sekr                                          Lennart Levin, ordf.