Intro

 

 

 

 


Senaste styrelseprotokollet:

Möte 14 jan 2020

 

Gymet / äldre power samt bastun hålles stängt tills vidare

Biblioteket är tillgängligt men vi uppträder ansvarsfullt såklart. Om det är något Ni undrar över eller vill ventilera/framföra, ta kontakt med någon i styrelsen via brevlådorna som finns i varje port eller maila, SMS:a, ring eller knacka på hos någon i sytrelsen. Namn, adress, tel och mail finns på listor på RHI:s anslagstavla

Gymet / äldre power samt bastun hålles stängt tills vidare

Biblioteket är tillgängligt men vi uppträder ansvarsfullt såklart. Om det är något Ni undrar över eller vill ventilera/framföra, ta kontakt med någon i styrelsen via brevlådorna som finns i varje port eller maila, SMS:a, ring eller knacka på hos någon i sytrelsen. Namn, adress, tel och mail finns på listor på RHI:s anslagstavla