Intro

 

 

 

 


Senaste styrelseprotokollet:

Möte 14 jan 2020

 

Gymet / äldre power samt bastun hålles stängt tills vidare

Biblioteket är tillgängligt men vi uppträder ansvarsfullt såklart. Om det är något Ni undrar över eller vill ventilera/framföra, ta kontakt med någon i styrelsen via brevlådorna som finns i varje port eller maila, SMS:a, ring eller knacka på hos någon i sytrelsen. Namn, adress, tel och mail finns på listor på RHI:s anslagstavla

Gymet / äldre power samt bastun hålles stängt tills vidare

Biblioteket är tillgängligt men vi uppträder ansvarsfullt såklart. Om det är något Ni undrar över eller vill ventilera/framföra, ta kontakt med någon i styrelsen via brevlådorna som finns i varje port eller maila, SMS:a, ring eller knacka på hos någon i sytrelsen. Namn, adress, tel och mail finns på listor på RHI:s anslagstavla

 

 

Aktivitet

Dag / tid

Kontaktperson

Telefon

Inomhus Boule
   

Måndagar kl 10:00

Start: 13 januari

Bertil Wilhelmsson

Berit Yttring

070-375 99 50

08-710 23 68

Måndagsträffen

Måndagar kl 13:00MajBritt Kjellström 070-725 78 11

Start: 20 januari

Varannan vecka

 

Dag / tid

Kontaktperson

Telefon

Inomhus Boule
   

Måndagar kl 10:00

Start: 13 januari

Bertil Wilhelmsson

Berit Yttring

070-375 99 50

08-710 23 68

Inomhus Boule

Måndagar kl 10:00                    Bertil Wilhelmsson                       070-375 99 50

Start: 13 januari Berit Yttring 08-710 23 68

Måndagsträffen
Måndagar kl 13:00 MajBritt Kjellström 070-725 78 11
Måndagar kl 13:00 MajBritt Kjellström 070-725 78 11
Indenented text

Start: 20 januari

Varannan vecka

Diskussionsgruppen

Måndagar kl 14:00 Solveig Colliander 08-648 17 12

Start: 27 januari

Varannan vecka